Υβριδικοί Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής

Τα υβριδικά συστήματα είναι συστήματα ισχύος που συνδυάζουν παραπάνω από μία μεθόδους παραγωγής ενέργειας. Συνήθως λειτουργούν με τον συνδυασμό φωτοβολταϊκού συστήματος και ανεμογεννητριών επιτυγχάνοντας την εκμετάλλευση ηλιακής και αιολικής ενέργεια. Το φωτοβολταϊκό σύστημα έχει ένα ελάχιστο κόστος και αντιμετωπίζεται ως το σύστημα με προτεραιότητα σύνδεσης στο δίκτυο. Οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνται για να συμπληρώνουν ουσιαστικά το κενό που δημιουργείται μεταξύ του τρέχοντος φορτίου και της πραγματικής παραγόμενης ισχύος που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα. Καθώς η ηλιακή ενέργεια παρουσιάζει διακυμάνσεις και η χωρητικότητα παραγωγής ισχύος των ανεμογεννητριών είναι περιορισμένη σε ένα ορισμένο εύρος, χρησιμοποιείται συχνά η εγκατάσταση μπαταριών προκειμένου να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της συμβολής της ηλιακής ενέργειας στη συνολική παραγωγή του υβριδικού συστήματος.

Συνεργάτες