ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ


  • Εταίρεία : Αρχιπέλαγος Α.Π.Ε Ι.Κ.Ε
  • Θέση : ….

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


  • Συνολική ισχύς : 960 kWp
  • Τεχνολογία : Υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & συσσωρευτές για ενεργειακή αποθήκευση
  • Αριθμός σταθμών : 1
  • Αριθμός συστημάτων : 6
  • Σύνολο έκτασης : 140,80 τ.μ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


  • CAPEX : 8.089.850 €