ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ


  • Εταίρεία : ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ Ι.Κ.Ε
  • Θέση : ….

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


  • Συνολική ισχύς : 4.800 kWp
  • Τεχνολογία : Υβριδικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας & συσσωρευτές για ενεργειακή αποθήκευση
  • Αριθμός σταθμών : 4
  • Αριθμός συστημάτων : 30
  • Σύνολο έκτασης : 121,80 τ.μ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


  • CAPEX : 3.600.000 €