Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί

Τα φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα είναι μία από τις εφαρμογές εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου, τα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν ηλεκτρισμό από ηλιακή ενέργεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο το έτος 2020, το 20% της ενέργειας που καταναλώνεται να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μία από τις πλέον υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας εποχής που αναδύεται στον τομέα της ενέργειας. Μια νέα εποχή που θα χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από μικρές αποκεντρωμένες εφαρμογές σε ένα απελευθερωμένη αγορά.

Η ηλιακή ενέργεια είναι μια καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και είναι ένας ανεξάντλητος εγχώριος ενεργειακός πόρος, ο οποίος παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Συνεργάτες