Πρόοδος εργασιών Βιοαεριο Πρέβεζας 1 ΙΚΕ

Πρόοδος εργασιών Βιοαεριο Πρέβεζας 1 ΙΚΕ

Ύστερα από τον έλεγχο προόδου των εργασιών κατασκευής της εγκατάστασης που έγινε από τους μηχανικούς μας διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του έργου.
Κατά συνέπεια οι εναπομείνασες εργασίες, ολοκληρώνονται στις αρχές στις αρχές του νέου ημερολογιακού έτους και αμέσως ξεκινά η προμήθεια και αξιοποίηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων των συνεργατών τής εταιρείας μας, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος, στην στήριξη της κτηνοτροφίας και των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιοχής μας.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους τεχνικούς, εργαζομένους και συνεργάτες μας και να ευχηθούμε ολόψυχα Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2021.