Ολοκλήρωση Σύνδεσης & Έναρξη Παραγωγικής Διαδικασίας της  ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1

Ολοκλήρωση Σύνδεσης & Έναρξη Παραγωγικής Διαδικασίας της ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1

Ένα ακόμη ενεργειακό έργο από το χαρτοφυλάκιο του ομίλου AEGEANTERRA ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η υπερσύγχρονη μονάδα Βιοαερίου του ομίλου «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1» συνδέθηκε επιτυχώς με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ήδη έφτασε το μέγιστο της παραγωγικής δυναμικής (1ΜW/ώρα).
Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην περιοχή της Ηπείρου, ύψους 4.8 εκατ. ευρώ, που δημιουργήσε περίπου 50 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής και 10 κατά την περίοδο λειτουργίας.
Η τεχνολογία του κύριου εξοπλισμού (χωνευτήρες βιομάζας, μηχανή συμπαραγωγής) που έχει επιλεγεί για το σταθμό είναι η πλέον σύγχρονη και θα οδηγήσει σε πολύ υψηλούς βαθμούς συνολικής καθαρής απόδοσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Γεώργιος Νικολάου δήλωσε σχετικά :
«Η ολοκλήρωση και η έναρξη λειτουργίας του μεγαλύτερου και πιο αποδοτικού ενεργειακού έργου του ομίλου, αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την AEGEANTERRA. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι καθώς βρισκόμαστε πλέον κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής επένδυσης και μάλιστα χωρίς να παρεκκλίνουμε από τον αρχικό μας σχεδιασμό.»
Η ολοκλήρωση της επένδυσης υποστηρίζει τη δέσμευση της εταιρείας για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ζωικών παραπροϊόντων και αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχής της Ηπείρου ενώ παράλληλα συνεισφέρει τα μέγιστα στην προσπάθεια απολιγνιτοποίησης της χώρας και στην διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.