ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η Aegean Terra είναι ένας όμιλος εταιρειών που δρστηριοποιείται στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 2010. Την τελευταία δεκαετία, ο Όμιλος με επιτυχία έχει αναπτύξει, κατασκευάσει και λειτουργήσει πληθώρα έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η εταιρεία διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Από την ίδρυσή της έχει αναπτύξει και διαχειρίζεται περισσότερα από 17 φωτοβολταϊκά έργα και 2 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, συγκεντρώνοντας έργα συνολικής ισχύος άνω των 8 MW.
Η εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα πλάνο ανάπτυξης νέων έργων προς ολοκλήρωση τα επόμενα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων 2 σταθμών βιοαερίου, 2 αιολικών πάρκων και 5 υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β με συσσωρευτές) στα μη διασυνδεδεμένα νησιά καθώς και 2 σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών (BESS) με σκοπό την επέκταση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Το νέο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου Aegean Terra αναμένεται να συγκεντρώνει έργα συνολική ισχύος άνω των 27 MW έως το τέλος του έτους 2030, συμβάλλοντας δυναμικά στον ελληνικό χώρο των ΑΠΕ.
Ακολουθούμε τους αυστηρότερους κανονισμούς για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα μεγάλης ισχύος έργα μας έχουν πιστοποιηθεί από την εταιρεία TUV HELLAS. Η δραστηριότητά μας υποστηρίζεται και ενισχύεται από τη συνεχή εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι συνεργάτες μας και οι τοπικές κοινότητες.
Το όραμα της εταιρείας είναι να αυξήσει σταδιακά το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που παρέχουν πολυδιάστατα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα στους τομείς όπου εφαρμόζονται.

Θέσεις εργασίας

info@aegeanterra.gr