ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Σταθμός Βιοαερίου 498 kWp – Τέμπη Θεσσαλίας
Σταθμός Βιοαερίου 998 kWp – Πρέβεζα Ηπείρου
Σταθμός Βιοαερίου 998 kWp – Βερδικουσία Λάρισας

Συνεργαζόμενες εταιρείες

Τράπεζα Πειραιώς
Εθνική Τράπεζα
TUV Hellas
SOLARFOTONICA
EXALCO
AB Energy
Geo - Sol
ABB
Gero S.A
Solytics
ESA
BIOLAB
QLAB
Innera