ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 3 MW – ΚΤΥΠΑΣ – ΝΤΑΒΕΛΙ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 3 MW – ΚΤΥΠΑΣ 2, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 3 MW – ΕΛΒΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 3 MW –  ΠΥΡΟΛΙΘΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 10.8 MW –  ΑΜΠΕΛΙΑ – ΜΕΛΙΣΣΟΒΡΑΧΩΝ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΗΒΑΙΩΝ

Συνεργαζόμενες εταιρείες

PADEV
Geo - Sol
K & K Enviromental Solutions