ΕΡΓΑ

Απο 2010 η Aegean Terra, σε συνεργασία με άλλους επενδυτές εισήλθε στην αγορά της ενέργειας μέσα από επενδύσεις σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αιολικά πάρκα, σταθμούς βιοαερίου και υβριδικούς σταθμούς.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

18

Ολοκληρωμένα Έργα

5398

Εγκατεστημένη Ισχύς (ΚwP)

17504

Υπό ανάπτυξη (ΚwP)

3000

Προς χρηματοδότηση (KwP)